Kúpime byty v Bratislave a okolí. Okamžitá platba!

 

Chcem kúpiť

kupa

Chcem predať

predaj

Hľadám prenájom

prenajom

PRE NAŠICH KLIENTOV ZABEZPEČUJEME NAJMA:

 1. Sprostredkovanie predaja a prenájmu nehnuteľností
 2. Odkúpenie nehnuteľností do 24 hod., aj zadĺžených, v exekúcii a pred dražbou      
 3. Organizovanie dobrovoľných dražieb    
 4. Bezplatné právne poradenstvo v oblasti nehnuteľností, exekučnych konaní a výkonu dražieb 
 5. Individuálny prístup ku klientom podľa ich aktuálnych potrieb
 6. Osobná obhliadka nehnuteľností našim pracovníkom, ich zaradenie do databázy nehnuteľností, zabezpečenie fotodokumentácie
 7. Profesionálne ocenenie nehnuteľností        
 8. Účelnú prezentáciu nehnuteľností pri predaji      
 9. Inzerciu (na internetových portáloch, v realitných časopisoch, priama ponuka klientom z našej databázy)       
 10. Kompletný právny servis:      
  • vypracovanie Zmlúv o budúcej kúpnej zmluve    
  • vypracovanie Kúpnych zmlúv, Nájomných zmlúv, Záložných a iných zmlúv  v zmysle platných právnych predpisov      
  • ak je potrebné vypracovanie Dodatkov ku zmluvám    
  • vypracovanie a podanie Návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností      
  • ak je potrebné, vypracovanie Plnomocenstiev
  • vypracovanie Protokolu o odovzdaní a prevzatí nehnuteľností   
 11. Profesionálne vypracovanie znaleckých posudkov        
 12. Zabezpečenie bezpečnej úhrady kúpnej ceny (prostredníctvom hotovosti, vinkulácie v banke, notárskej úschovy a pod.)   
 13. Zabezpečenie výpisov Listov vlastníctva, Katastrálnych máp, prípadne zabezpečenie urýchlenia katastrálneho konania podľa požiadaviek klientov       

PRÍĎTE K NÁM PREDAŤ SVOJU NEHNUTEĽNOSŤ, KÚPIŤ SI NOVÝ DOMOV, ZAISTIŤ SÍDLO FIRMY... ALEBO LEN PRE INFORMÁCIE BEZ KTORÝCH SA DNES NA REALITNOM TRHU NEZAOBÍDETE. 

Finančné riešenia

Poskytujeme finančné riešenie pre ľudí postihnutých dražbou alebo exekúciou. Nepríďte o svoju nehnuteľnosť vo finančne nevýhodnej dražbe alebo exekúcií.

Čítať ďalej...